Házirend

Mert rend a lelke…

A lovaglás veszélyes sport. Tartsuk be a játékszabályokat!

A leesés a lovaglás velejárója.
Minden lovas saját felelősségére lovagol, az esetleges balesetekért a lovarda nem vállal felelősséget.

 A lovak az embertől eltérő módon látnak, ezért könnyedén megijednek olyan dolgoktól, amelyek számunkra fel sem tűnnek. Ezzel azonnal kiváltjuk a lovunkból a menekülés ösztönét.

 

HÁZIREND

1. A lovarda biztonsági kamerával felszerelt magánterület! Aki a területére lép, hozzájárul felvétel készítéséhez. A felvételeket kizárólag szabálysértés vagy bűncselekmény vagy annak gyanúja esetén használja fel a lovarda. Belépés esetén kérjük a recepción, vagy oktatóinknál szíveskedjenek bejelentkezni és közöljék a tartózkodás szándékát!

2. Gépjárművekkel kizárólag a parkolóban lehet megállni, azokkal a lovarda területén közlekedni tilos!t a parkolási rendről a lovarda vezetője vagy az általa megbízott személy ad tájékoztatást. A kerékpárokat a parkolóban elhelyezett kerékpártárolóban kell elhelyezni, azokkal a lovarda területén belül közlekedni tilos!

3. Bejelentkezés után lehet igénybe venni az öltözőket és a szociális helységeket. Ruhát és lovas felszerelést csak szekrényekben vagy az arra kijelölt helyen lehet tárolni. A felügyelet nélkül hagyott értékekért a lovarda nem vállal felelősséget!

4. A lovas iskola lovasai számára a kobak viselése kötelező, egyéb lovas felszerelés ajánlott!

5. Az istállóba belépni csak engedéllyel lehet! Ez egészségügyi és biztonsági szempontból szükséges.

6. Az istálló folyosójára lovat kikötni biztonsági szempontból tilos!

7. A lovakat a boxban vagy a patamosóban kell ápolni! A patamosóban a lovat felügyelet nélkül hagyni nem szabad. A patamosót tisztán kell hagyni minden használat után!

8. A lovakat csak az azzal megbízott személyek etethetik, külön etetés szigorúan tilos! Szabálysértés 5.000 Ft bírságot vonhat maga után. A takarmánykiegészítőket, tápokat zárt műanyag edényben, illetve a rágcsálók elől elzárt tárolókban lehet tartani.

9. Lovakat az istállóból vagy a karámokból csak engedéllyel lehet kivinni!

10. A karámok villanypásztorral vannak körbekerítve, érintésük balesetveszélyes!

11. A tisztaságra a lovarda területén mindenki vigyázzon! A szemetet, hulladékot a kijelölt tárolókba szíveskedjenek elhelyezni. A lovarda tulajdonában lévő eszközök: (lovas szerszámok, védőfelszerelések, ápoló eszközök, akadályok, egyéb sporteszközök, (pl.: kerékpár, asztalitenisz, röplabda) stb.) épségéért mindenki erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik! Bármilyen szándékos rongálástól óvakodni kell, ellenkező esetben nem csak az okozott kár megtérítését, hanem a lovardából való kitiltást is maga után vonja a cselekedet.

12. Villanyárammal, vízfelhasználással mindenki takarékoskodjék, mert az egyre nagyobb felmerülő költségek a lovardát igénybevevőkre hárulhatnak!

13. A látogatók és lovasok tulajdonát képező értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk!

14. A dohányzás csak az erre kijelölt helyen engedélyezett, minden egyéb területen tilos!(az istállóban, közös helységekben, takarmánytároló közelében)! Szabálysértés esetén 50.000 Ft bírság róható ki.

15. Kutyát csak pórázon lehet a lovarda területére behozni, de a pályára, a karámok közé illetve gyerek játszótérre bevinni vagy beengedni tilos! A kutyapiszkot köteles minden gazdi a szeméttárolókba dobni! Emiatt 5.000 Ft büntetés róható ki. A kutyák által okozott károkért a kutya tulajdonosa felelősséggel tartozik.

16. A lovarda szolgáltatásait mindenki csak a saját felelősségére veheti igénybe, a nyitvatartási időpontokban. Az esetleges balesetekért a lovarda nem vállal felelősséget. Baleset esetén értesíteni kell a telepvezetőt, szükség esetén a Mentőket: 104. A lovakban, gépjárművekben, értéktárgyakban, személyekben okozott károkért, sérülésekért, lopásért a lovarda üzemeltetője nem vállal felelősséget.

17. A lovakat kizárólag az erre kijelölt utakon és területen lehet vezetni, sétáltatni, legeltetni, lovagolni. A trágyát mindenhol össze kell szedni, legkésőbb a pálya igénybevételét követően. A trágyázni készülő lóval lehetőség szerint meg kell állni, a trágyát az eltávolításáig ki kell kerülni. Szabálysértés esetén 5.000 Ft büntetés róható ki.

18. Az istállóban lóra ülni illetve oda belovagolni balesetveszélyes, ezért kérünk Mindenkit ne tegye!

19. A lovardát 8-20 óráig tartjuk nyitva. Ezen időn túl a lovardavezető engedélyével lehet a területen tartózkodni!

20. Etetési idők: 6.00, 12.00, 19.00 óra. Etetés előtt fél, utána másfél órával a lovat az istállóban vagy karámban kell tartani, munkába állítani nem egészséges, ez idő alatt sérülés és balesetvédelmi okokból az állatokat kérjük, ne zavarják!

21. A lovakat a jártató gépben zavarni és etetni szigorúan tilos!

22. Oktatási és bármely vállalkozói tevékenységet a lovarda területén csak a lovardavezető beleegyezésével lehet folytatni! Bértartó nem oktathat a saját lován.

23. Kísérők és családtagok a lovas oktatást, edzést, csak a pályán kívülről kísérhetik figyelemmel, kiabálással, szaladgálással, hozzászólással vagy bármely zajos tevékenységgel nem zavarhatják!

24. A munkagépekre felmászni tilos és balesetveszélyes!

25. Hozzátartozók, gyermekek biztonsági okok miatt a kijelölt területen tartózkodjanak. A gyermekek csak felnőtt kíséretében tartózkodhatnak a lovardában! Felügyeletükért az őt odahozó felnőtt felelős! A vízparton tartózkodás gyermekek részére csak felnőtt felügyelettel történhet! Lóra kizárólag hozzátartozójuk engedélyével ülhetnek. Fokozott körültekintésre kérjük a kisgyermekkel érkező érdeklődőket, vendégeket a gyerekek viselkedését illetően mely az ő, illetve az itt sportoló lovasok testi épségét veszélyeztetheti!

26. A fedeles lovarda és külső pályák használata

– rossz idő estén fedeles lovarda használatára van mód, előre egyeztetett beosztás szerint!
– belépés és kilépés előtt a lovas és a kísérő is hangos „helyet kérek” kiáltással jelezze szándékát és várakozzon türelemmel a válaszig. A be-, és kilépés csak ezt követően engedélyezett.
– az ettől eltérő magatartás baleset veszélyes! Felüléshez, leszálláshoz, heveder meghúzásához és bármilyen egyéb okból megálláshoz a kör közepe vagy a pálya közepe a legideálisabb hely. A lovasok egymástól legalább egy lóhossznyi (2-3 m) távolságot kell tartsanak.

27. Lovaglás közben saját és mások testi épségének megóvása érdekében sportszerű, kölcsönös tiszteleten alapuló magatartást kérünk minden kedves sporttársunkt. Lovaglás közben rágógumit, cukorkát fogyasztani balesetveszélyes és tilos!

28. A fedeles lovardában vagy a lovarda területén szabadon engedett lóval okozott károkért a lovas anyagi felelősséggel tartozik!

29. A lovarda tisztaságának és balesetmentes használatának valamint a talaj minőségének megóvása érdekében a lovardában a trágyázó lovat lehetőleg állítsuk meg, és kerüljük ki a trágyát annak eltávolításáig. A trágyát minden lovas vagy kiskorúaknál az edzés vezetője szedje össze legkésőbb a lovaglás befejezésekor. Ellenkező esetben 5.000 Ft-ot számolunk fel!

30. A lovarda pályáin a lovat szabadon engedni nem szabad, kivéve a körkarámban!

31. A pályák kapuját be kell csukni, még akkor is, ha egyedül tartózkodik kint a lovas!

32. A lovaglópályákon a jobb kezek találkoznak, a magasabb jármódú lovas halad kívül, az ugró munkát végző lovasnak mindenkivel szemben elsőbbsége van!

33. A lovakat a karámból ki- és bevezetni csak vezetőszárral szabad.

A kellemes és biztonságos időtöltés érdekében kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és betartását!

Szilágyi Lovasudvar vezetősége

HÁZIREND 2.

Kiegészítés lótulajdonosok részére

34. Etetési idők minden nap: 6.00, 12.00, 19.00 óra. Egészségügyi szempontokat figyelembe véve ezen időpontokban ne lovagoljanak a saját lóval rendelkezők. Etetés előtt fél, utána másfél órával a lovat az istállóban kell tartani. A lovakat minden nap meg kell mozgatni. Sérülés vagy más okból való pihentetés esetén csökkentett abrakot kérjenek a lovaik részére.

35. A lovak külön takarmánnyal való etetését a lovarda szakmai vezetőjével és a lovásszal egyeztetni kell.

36. A ló sérüléseiről tájékoztatni kell a lovarda vezetőjét.

37. A lótulajdonos köteles közölni a lovarda vezetőjével, hogy kik lovagolhatják a lovát.

38. A lovarda pályáit a lótartó a nyitva tartás ideje alatt használhatja, kivéve, amikor előre kiírt ugróedzés, vagy verseny van. Az ugróedzések alatt az edző engedélyezheti mások számára az edzés alatti lovaglást.

39. Alkalmazottat, segítőt és lovardai vendéget csak a lovardavezető engedélyével lehet bármilyen munkával, lovaglással és ló kiképzéssel megbízni.

40. A lótulajdonosoknak a lovak azonosítási okmányait (ló útlevél) le kell adniuk a lovarda vezetőjének, a ló elszállítása esetén annak átvételéről egyeztetniük kell.

41. A fedeles lovarda használata:
– rossz idő estén fedeles lovarda használatára van mód, előre egyeztetett beosztás szerint
– belépés és kilépés előtt a lovas és a kísérő is hangos „helyet kérek” kiáltással jelezze szándékát és várakozzon türelemmel a válaszig. A be-, és kilépés csak ezt követően engedélyezett.
– az ettől eltérő magatartás baleset veszélyes!
– a beosztás szerinti utolsó lovas köteles a fedeles lovardát bezárni és áramtalanítani, ha már senki nem tartózkodik bent.
Probléma esetén kérjék az itt dolgozók segítségét.
– futószárazni és lovat szabadon engedni csak előzetes engedéllyel lehet!
– a lovaglás során használt eszközöket (akadály elemek, cavaletti, bója) az oktatást követően a helyükre kell visszapakolni!

42. A lovarda pályáin a lovasok között a „jobb kéz szabály” van érvényben. Jobb kezek találkoznak!

43. 18 éves kor alatt a kobak viselése kötelező!

44. Terepre csak gyakorlott lovas mehet a Szakmai Vezető előzetes egyeztetése után. Kobak viselése a tereplovagláson kötelező. Az elindulást és az érkezést kérjük a recepción jelezni. A lovas tereplovaglás során köteles a Kresz szabályai szerint közlekedni. Az esetleges balesetekért erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik. Mások földterületeire rálovagolni kizárólag a tulajdonos engedélyével szabad.

45. Lovat legeltetni csak vezetőszáron szabad!

46. A patamosókat minden használat után tisztán kell hagyni!

47. Kiskorú gyerekeket kobak nélkül lóra ültetni tilos!

48. A jártató gép használatát minden esetben egyeztetni kell a lovásszal vagy a lovarda vezetőjével, az esetleges károkozásért a használója anyagi felelősséggel tartozik!

A kellemes és biztonságos időtöltés érdekében kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és betartását!

Szilágyi Lovasudvar vezetősége

Gyere el hozzánk!

Reméljük a ló és lovassport iránti szeretetünket még hosszú ideig gyakorolhatjuk, és munkánkkal hozzájárulhatunk egy sportosabb, egészségesebb, természetkedvelő generáció neveléséhez. Ha szeretnéd kipróbálni a lovaglást, szeretnéd jól érezni magad gyere el hozzánk, várunk!

Telefon/email

Kérdéseiddel keress minket bátran!

Telefon

+36 30 728 3802

Email

hello@szilalgyilovasudvar.hu